ผู้บริหาร

นายยุธยา พัฒนเดช
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการแจก Tablet ให้นักเรียนนำกลับบ้าน
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/01/2012
ปรับปรุง 28/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 248859
Page Views 347901
บุคลากรโรงเรียนบ้านโพหวาย
สำมะโนนักเรียน
สำมะโนนักเรียน
กิจกรรมสภานักเรียน
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
ชื่ออาจารย์ : นางสาวศุภมาศ คงคาช่วย
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
Email :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล
This site is optimized for resolutions of 1024x768 or greater
CopyRight ©2010-2012  Banpowai School
Webmaster : ครู
เบญจา  วรรณเต็ม  
Email:phowai@surat1.go.th , banpowai@gmail.com Tel  077-285603